Mobilith SHC 007

Üstün Performanslı Gres

Mobilith SHC™ Serisi gresler, aşırı sıcaklıklarda çalışan çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmış, üstün performans ürünleridir.

Benzersiz yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık performansı

Aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma

Mükemmel ısıl kararlılık ve oksidasyon direnci

Düşük çekme katsayısı

Yüksek VI' ye sahip yüksek viskozite sınıfları, wax içermeyen baz yağ

Sulu ortamlarda üstün yapısal kararlılık

Düşük buharlaşma

Mobilith SHC Serisi gresler bir çok mineral esaslı ürünler ile uyumlu olmasına karşın, bu gresin diğerleri ile karıştırılması onun performansının azalmasına yol açar. Bu nedenle, gresin Mobilith SHC Serisi içinde yer alan greslerden biri ile değiştirilmesi durumunda, sistemin eski yağlarından tümüyle arındırılması, en üst düzeyde performans temini açısından zorunludur.Mobilith SHC Serisi greslerin sahip olduğu birçok performans faydaları yanı sıra, her bir ürün sınıfı için aşağıda verilen alanlarda mükemmel uygulama imkanı bulurlar:

Mobilith SHC 007 sentetik esaslı NLGI 00 Sınıfı / ISO VG 460 gresidir. Önerilen sıcaklık aralığı uygun yağlama sıklığı dikkate alındırarak -50ºC ile 150ºC arasındadır.Birincil kullanım yerleri, konvansiyonel yarı sıvı gres yağlarının yağlama ömrünün kısalığı nedeniyle kabul edilemeyeceği gresle yağlanan yüksek sıcaklıklara maruz dişli kutuları ve de ağır vasıta kamyon treyler tekerlek poryalarıdır.

DIN 51826: (2005-01)

GPHC 00K-30

Fives Cincinnati

P-81

20 Litre