ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

Madeni yağların toptan satışı işini yaparken ülkemizdeki çevre ve iş sağlığı mevzuatlarına uymak ve güncelliğini sağlamak.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına uygun bir sistem kurmak, sürekli geliştirmek, gözden geçirmek ve sürdürmek.

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,iş kazalarını azaltmak risk analizleri yapmak ve sürdürmek.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin iş sağlığı ve güvenliği açısından korunmasını ve çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin, müşterilerimizin eğitimini sağlamak.

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

KALİTE POLİTİKASI

* Müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamak.

* Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak.

* Çalışanlarına kalite bilincini yaymak.

* Verimliliği arttırmak.

* Güvenilir bir kuruluş olmak.

* Tüm süreçlerde süreksel gelişim sağlamak.

* Tedarikçilerle uyumlu bir şekilde çalışmak.

* ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 standart maddelerini tam olarak uygulamak.

* Sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.